Speidertroppen

Troppen er delt i to , et
stifinnerprogram for 5.-7. klasse og et vandrerprogram for 8.-10. klasse.

Patruljen er den viktigste enheten i speiderarbeidet. Gjennom patruljen kan man realisere speidingens mål, gi mulighet til selvstendig arbeid, læring og sosial trening.

Gjennom arbeidet med stifinnerprogrammet skal den enkelte
speider:

 • Utvikle praktiske ferdigheter
 • Benytte egne ferdigheter, kunnskaper og kreativitet til å løse nye oppgaver
 • Prøve seg på ledelse
 • Oppleve et aktivt friluftsliv og lære og verdsette det
 • Bli kjent med samfunnet og bli bevisst muligheten til å påvirke
 • Oppleve samarbeid og vennskap i patruljen
 • Utvikle forståelse for speidingens verdigrunnlag

Gjennom arbeidet med vandrerprogrammet skal den enkelte speider:

 • Ta ansvar for egen læring
 • Få erfaring i ledelse
 • Få mulighet til å strekke egne grenser
 • Utforske ny aktivitetsområder og nye territorier
 • Oppleve et aktivt friluftsliv gjennom alle årstidene
 • Utvikle evnen til å orientere seg i samfunnet og motiveres til engasjement
 • Oppleve samarbeid og vennskap i patruljen
 • Utvikle respekt for andres livssyn og kultur
 • Gis mulighet til å utvikle egne holdninger til kristen tro