Småspeiderflokken

Flokken er småspeidernes arbeidsenhet. Leken er en viktig arbeidsmetode i flokken.

Lek er aktivitet med mening.

Gjennom arbeidet med småspeiderprogrammet skal den enkelte speider:

  • Få trening i samarbeid med andre
  • Utvikle ansvarsfølelse og lære å ta ansvar for seg selv
  • Utvikle nyskjerrighet og positive holdninger til læring
  • Bli kjent med og utvikle omsorg og ansvar for naturen
  • Bli kjent med og utvikle ansvar for nærmiljøet
  • Bli kjent med speidingens verdigrunnlag